Om zo veel mogelijk verbindingen te leggen, zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld waarmee de Uitdaging maatschappelijke organisaties en ondernemers verbindt en activeert. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod staat daarbij centraal. Ook wordt hergebruik gestimuleerd.

Naast de matchgroepoverleggen organiseren en stimuleren we deelname aan onder andere de volgende activiteiten:

  • NLdoet
  • Acht uur Overwerk voor het Goede Doel
  • Beursvloer Oost-Betuwe

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...