8 uur overwerken voor het Goede Doel
Vrijdag 18 maart 2016 doen we mee met het internationale evenement 8 Uur Overwerken. Van 18.00 uur tot 02.00 uur  zijn we te gast bij Buitenpoort Catering, Lingewal 4a in Bemmel.

Wat gaan we doen?
Een groep vrijwilligers die activiteiten voor senioren organiseert in de gemeente Overbetuwe – nu nog onder de vlag van Stuw Welzijn – gaan we helpen te verzelfstandigen tot een eigen stichting. Hiervoor gaan we aan de slag met de businesskant (missie, visie, structuur, organogram, bestuursprofielen), vormgeving (logo, huisstijlcomponenten) en communicatie (profilering stichting, werving bestuursleden, bekendmaken activiteiten, werven deelnemers).

19 maart: Klik hier voor het bericht over het effect.

Wie doen mee?

  • Ronald Verhaaf, Verhaaf Consultancy, voor de procesbegeleiding en het meedenken over structuur en organogram van de nieuwe stichting;
  • Willem Post en Hannie Schuurs, Samen ZP, voor o.a. financiële zaken van het initiatief en meedenken over structuur en organogram;
  • Bas Post, Samen ZP, grafisch vormgever, voor het ontwerpen van een logo en huisstijl(componenten);
  • Francois van Schaik, Notariskantoor Van Schaik, voor het organisatorisch en bestuurlijk meedenken.
  • Via Samen ZP is een jurist van de Juridische Garage op afstand (telefonisch) beschikbaar;
  • Ellen Oomen, communicatieadviseur op persoonlijke titel (werkzaam bij Communicatiebureau De Lynx in Wageningen);
  • Ruud Geerts, Stuw Welzijn Overbetuwe, voor meedenken over structuur en organogram, tevens zorgen voor een soepele overstap naar de zelfstandigheid;
  • Lilian Gelten, Jos Livius, Peter van Breemen, vertegenwoordigers van het initiatief ‘Senioren Platform Overbetuwe’;
  • Hetty de Wit, coördinator van dit evenement, manager van de Oost-Betuwse Uitdaging en communicatie-expert/eigenaar van Zodoende! Eigen-wijze Communicatie & Projecten.

Buitenpoort Catering stelt locatie en benodigdheden belangeloos beschikbaar. Rabobank stelt kantoorartikelen en papier e.d. beschikbaar voor het creatieve proces. Alle betrokken zetten zich eveneens belangeloos in!

Alle partijen heel hartelijk dank!

Meer informatie over het internationale evenement vind je op www.8-i.org.