Communiceren doe je samen

Regelmatig ontvangen we aanvragen van verenigingen en stichtingen voor hulp op het gebied van communicatie. Wil je als organisatie je activiteiten goed over het voetlicht brengen, dan is communicatie onontbeerlijk. Hoe weten mensen anders dat je bestaat. En als ze je kennen, dan wil je ze betrokken houden. Maar hoe doe je dat? En voor wie biedt je eigenlijk iets aan? Iedereen, jongeren, ouderen? En hoe weten die mensen dat? Een keur aan “communicatie-instrumenten” is er mogelijk om je boodschap over te brengen. Welke kies je? Ga je online of ‘offline’? En hoe meet je de effecten?

Kortom, soms lijkt het alsof je door de bomen het bos niet meer kan zien. Terwijl we toch allemáál met elkaar communiceren.

Op woensdagavond 5 oktober 2016 organiseert de Oost-Betuwse Uitdaging een workshop Communicatie voor verenigingen en stichtingen die met vrijwilligers werken en die geen professionele communicatiekracht kunnen inhuren. Je krijgt ter plekke inzicht in communicatieprocessen en handvatten voor de verschillende situaties. We hebben vier communicatieadviseurs bereid gevonden dit met elkaar te verzorgen! Hier begint de verbinding al weer.

De trainers zijn:

  • Nellie van der Moolen (De Taalfactor)
  • Miranda van Assema (Rabobank Oost Betuwe)
  • Saskia Verkade (Puur Verkade Communicatie)
  • Hetty de Wit (Zodoende! Communicatie & Projecten)

De workshop is gratis voor 2 personen per vereniging/stichting. Rabobank Oost-Betuwe is onze gastheer en biedt ons de locatie en voorzieningen van deze workshop aan.

Voor deze workshop is het maximum aantal deelnemers bereikt! U kunt niet meer deelnemen.

Je ontvangt een bevestiging van je deelname. Aan deze workshop kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De workshop is gratis toegankelijk voor vrijwilligersorganisaties en organisaties die het niet goed zelfstandig kunnen organiseren (door gebrek aan budget bijvoorbeeld).

De workshop is niet bedoeld voor commerciële stichtingen en/of organisaties die betaalde krachten in dienst hebben. Ook medewerkers van bedrijven kunnen niet meedoen aan deze workshop.