Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Match 2017: Materialen om een creatief café te starten

Omschrijving

Het participatiepunt in Huissen was op zoek naar het volgende:

“Kast om materiaal en gereedschap in op te kunnen ruimen
Materialen en gereedschappen om bijvoorbeeld
Textiele werkvormen, naaien, haken, breien, borduren, macramé, enz.
Maar ook tekenen en schilderen, kleien/fimoklei/brooddeeg, sieraden maken, kaarten/scrabbook/papierkunst, houtbewerking, solderen.
Dit alles ook in korte workshops met diverse thema’s.”

Via een samenwerking met de Doetinchemse Uitdaging werd SWL voor het participatiepunt voorzien in stellingkasten en een complete voorraad materialen en gereedschappen.

Match informatie

Aanvraagdatum 30-11-2017
AanvragerParticipatiepunt Huissen (SWL)

Extra gegevens

Naam organisatie Participatiepunt Huissen
Missie van de organisatie Een lokale dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, waar naast informatie en advies zoals mogelijkheden vrijwilligerswerk, ondersteuning bij gemeentelijke aanvragen ( bijv. meedoenregeling) en invullen formulieren, inwoners terecht kunnen voor ontmoeting en participatieactiviteiten zoals Open Eetcafé, Repaircafé, Over en Weer, Brei/ Haakcafé, etc.Ideeën voor de buurt kunnen samen met de medewerkers en samenwerkende vrijwilligersorganisaties vorm krijgen.
Vraag Materialen om een creatief café te starten
Uw vraag Kast om materiaal en gereedschap in op te kunnen ruimenMaterialen en gereedschappen om bijvoorbeeld Textiele werkvormen, naaien, haken, breien, borduren, macramé, enz.Maar ook tekenen en schilderen, kleien/fimoklei/brooddeeg, sieraden maken, kaarten/scrabbook/papierkunst, houtbewerking, solderen.Dit alles ook in korte workshops met diverse thema’s.
Doel van uw vraag Het starten van een creatief café waar we via workshops en een open inloop mensen de kans te geven om een hobby of creatieve activiteit uit teproberen/te oriënteren wat er allemaal mogelijk is en waar uitdaging en plezier liggen. Of zelf activiteiten aandragen/ meenemen en weer eens beginnen met die bezigheid die thuis al zolang in de kast ligt.Kortom, sociaal contact, creatief bezig zijn, begeleiding krijgen en eventueel op zoek gaan naar een leuke bezigheid. Een creatieve ontmoetingsplek voor mannen en vrouwen.Het liefst zien we een soort vrije inloop, bv een knipkaart voor een aantal keren. Mensen geven aan wat ze willen doen en/of wij helpen om een activiteit te zoeken. Ook kunnen mensen hun bezigheden van thuis meenemen en dan gezellig in een groep gaan doen. Niks moet, eigen initiatief is welkom, wij kunnen helpen. En dat alles onder het genot van een kopje koffie of thee.
Doelgroep De doelgroep zijn alle inwoners van Huissen. Denk aan kinderen en volwassenen, mensen met en zonder beperking (bijvoorbeeld cliënten van Driestroom, JP Bentstichting, 't Binnenveld, RIBW, e.d.) maar ook peuterspeelzalen, basisscholen en kinderopvang.Kortom zo veel mogelijk mensen via een creatieve inzet te behoeden voor eenzaamheid maar ook uit de eenzaamheid zien te krijgen. Sociale contacten stimuleren en de samenleving weer iets aangenamer maken.