Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Match 2017: Buitenpoort Catering drukt posters en flyers voor Special Sports Event

Omschrijving

De Werkgroep Special Sports Event laat jong en oud met een beperking kennis maken met bewegen en sporten met sportverenigingen en maakt sportverenigingen warm voor sporters met een beperking. De werving van deelnemers voor het de Special Sports Dag die zij organiseren, gebeurt op meerdere manieren. Een daarvan is de verspreiding van posters en flyers. In het matchgroepoverleg van maart werd het probleem m.b.t. de posters en flyers besproken: “Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd om een sponsor te vinden voor de reproductie. Het betreft 300 posters (A4) en 500 flyers (A5).”. Daarop bood Buitenpoort Catering belangeloos aan het drukwerk op zich te nemen!

Jan Arts van de Werkgroep Special Sports Event is enthousiast over de samenwerking: “Op dit moment vinden de kleurrijke en kwalitatief hoogwaardige posters en flyers hun weg naar plaatsen waar onze doelgroep vaak komt. Wij hopen dat de directie van Buitenpoort Catering op 10 september komt genieten van de pretoogjes van heel veel deelnemers. Ze kunnen dan tevens zien dat hun ondernemingsspandoek en ander PR-materiaal bijdraagt aan een feestelijke aankleding van het sportpark: een tegenprestatie die eigenlijk geen tegenprestatie is.”

Een mooie match die hopelijk bijdraagt aan een geslaagd Special Sports Event in september!

Match informatie

Aanvraagdatum 08-03-2017

Extra gegevens

Naam organisatie Werkgroep Special Sports Dag 2017
Missie van de organisatie Jong en oud met een beperking kennis te laten maken met bewegen en sport en met sportverenigingen en sportverenigingen warm te maken voor sporters met een beperking.
Vraag De mogelijkheid om posters en flyers te drukken of te fotokopieren
Uw vraag De werving van deelnemers voor het evenement gebeurt op meerdere manieren. Een daarvan is de verspreiding van posters en flyers. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd om een sponsor te vinden voor de reproductie. Het betreft 300 posters (A4) en 500 flyers (A5)
Doel van uw vraag Onze ambitie is 100 deelnemers uit de doelgroep op 10 september. Het directe contact (via woonvormen, locaties dagbesteding, speciaal onderwijs, etc.) is daarbij de beste aanpak, maar we willen de thuiswonende mensen met een beperking ook bereiken.
Doelgroep Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een lichtere of zwaardere beperking. Gezinsleden, familieleden, begeleiders en mantelzorgers komen mee voor de gezelligheid en om aan te moedigen.We richten ons primair op inwoners van Overbetuwe en Lingewaard, maar ook geïnteresseerden uit Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord zijn van harte welkom