Trots op jaarresultaat 2016

In navolging van onze twee eerdere succesvolle jaren hebben we in 2016 90 matches kunnen maken met een maatschappelijke waarde van € 88.350,–. Een resultaat om (weer) trots op te zijn. Onderaan deze pagina vindt u de overzichten en/of (financiële) jaarverslagen.

Met veel dank aan onze matchgroepleden, Founders en bestuursleden die zich belangeloos inzetten voor de Oost-Betuwse Uitdaging.

De matches zijn gemaakt door lokale bedrijven uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe die zich belangeloos hebben ingezet. Zij leverden hun kennis, kunde, extra handen, faciliteiten, spullen en meubels gratis aan verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven die om wat voor reden dan ook niet zelf in staat waren om het gevraagde te organiseren. Het ontbreken van voldoende financiën, kennis, netwerk of menskracht zijn redenen om een aanvraag bij ons te doen. Als deze aanvragen de leefbaarheid (van een grotere groep) in een woonkern ondersteunen én niet commercieel van aard zijn, gaan wij voor de aanvrager aan de slag om in onze netwerken een bedrijf te vinden dat dit vraagstuk wil helpen oplossen. We noemen dit maatschappelijk betrokken ondernemerschap. In Lingewaard en Overbetuwe waren dit jaar meer dan 100 bedrijven bereid zich belangeloos in te zetten.

Heel veel dank aan alle betrokkenen!

 

Resultaten 2016

Jaarverslag 2016 Oost-Betuwse Uitdaging

Resultaat Oost-Betuwse Uitdaging 2016

Resultaten 2015

Jaarverslag 2015 Oost-Betuwse Uitdaging

Financieel jaarverslag 2015

Resultaten 2014

Jaarverslag 2014 Oost-Betuwse Uitdaging

Financieel jaarverslag OBU 2014