De Oost-Betuwse Uitdaging wordt per 1 januari 2022 opgeheven.  Helaas heeft het bestuur dit besluit moeten nemen.
Dit komt mede door de voortdurende onzekerheid rondom corona en de verminderde belangstelling van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van de Oost Betuwse Uitdaging wil iedereen die bijgedragen heeft aan Matches, Beursvloer-activiteiten, workshops en andere zaken, hartelijk danken voor de samenwerking en de betrokkenheid.