Werkwijze

De formule is eenvoudig en effectief. Verzoeken van maatschappelijke organisaties worden gedaan op deze website (knop Aanvraag indienen).  Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van een groep lokale ondernemers: de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf de vraag met gesloten beurs zou kunnen invullen.
Er zijn twee criteria voor de aanvragen:
1. het mag niet vanuit commercieel oogpunt worden gedaan
2. het moet de leefbaarheid op korte of langere termijn ondersteunen.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Kijk voor alle aanvragen en de matches onder Vraag en Aanbod en dan onder ‘Gerealiseerd’  en ‘Spullenbank’.

Met het realiseren van matches maakt  de Oost-Betuwse Uitdaging verbindingen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.