Herman Schimmel

Manager Herman Schimmel zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de Oost-Betuwse Uitdaging. Herman Schimmel is een ervaren organisator, communicatie professional en bestuurder in verschillende organisaties. Meer informatie via zijn bedrijf Alosta Advies.